Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Höfn” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Höfn

Sông băng ba lưỡi đã bắt đầu tan chảy.
Chúng ta sẽ làm gì, họ hỏi, khi dung thạch
Đến đằm mình qua các đồng bằng châu thổ

Và lớp băng nhám hàng dặm sâu di chuyển?
Tôi đã thấy nó, hằn rãnh và rắn, từ trên cao,
Da sống của đất, xám rịt, rúm cổ tiền sử,

Và sợ cái lạnh của nó thứ trông như vẫn đủ
Để đóng băng ô cửa sổ máy bay đã mờ hơi thở,
Đông sâu màu rịn của đất canh tác cứng

Và mọi lời ấm, làm đẫm nước miếng của miệng.

Seamus Heaney, “Höfn,” District and Circle (Faber and Faber, 2006).

Copyright © 2006 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: