Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đã bao lâu rồi, mười năm có lẽ” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Đã bao lâu rồi, mười năm có lẽ

Đã bao lâu rồi, mười năm có lẽ
        Kể từ khi tôi bước đi trên con phố này!
Thế nhưng, tôi đã sống ở đây
        Một thời gian – hai hoặc ba năm, tôi đã sống.

Phố vẫn vậy, hầu như không gì mới.
        Nhưng nếu có thể thấy tôi và nói đôi lời
Nó sẽ nói, “Hắn vẫn vậy, còn ta đã bao thay đổi!”
        Như thế hồn chúng ta nhớ nhớ quên quên.

Chúng ta đi qua phố và đi qua con người,
        Chúng ta đi qua chính mình, và kết thúc;
Sau đó, trên tấm bảng đen, Bàn tay Thông minh
        Xóa biểu tượng, và chúng ta sẽ lại bắt đầu.

12 tháng 3, 1928

Fernando Pessoa, “How long it’s been, ten years perhaps,” A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 11, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: