Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người Troia” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Người Troia

Nỗ lực chúng ta là nỗ lực của những kẻ bất hạnh;
nỗ lực chúng ta giống nỗ lực của người Troia.
Chúng ta vừa có được một chút tiến bộ,
vừa có được một chút tự tin,
vừa bắt đầu cả gan và hy vọng,

thì lúc nào một cái gì đó cũng xuất hiện và ngăn cản:
Achilles nhảy ra khỏi hào trước mặt chúng ta
và làm chúng ta khiếp sợ bằng tiếng hét dữ dội.

Nỗ lực chúng ta giống nỗ lực của người Troia.
Chúng ta nghĩ kiên quyết và táo bạo
chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh,
nên chúng ta ra ngoài, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng khi cuộc đại khủng hoảng đến
sự táo bạo và quyết tâm của chúng ta biến mất;
tinh thần của chúng ta chùn bước, tê liệt,
và chúng ta nháo nhào quanh các bức tường
tìm cách cứu mình bằng cách bỏ chạy.

Song sự thất bại của chúng ta là chắc chắn. Trên kia,
cao trên những bức tường, khúc ai vãn đã bắt đầu.
Họ đang khóc cho ký ức, hào quang của thời đại chúng ta.
Priam và Hecuba cay đắng khóc thương cho chúng ta.

1900

C. P. Cavafy, “Trojans,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: