Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những vĩnh cửu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những vĩnh cửu

Những vĩnh cửu ập
vào mặt anh ta và đằng
sau nó,

chầm chậm một ngọn lửa dập tắt
mọi thứ nến,

một màu xanh, không phải từ đây,
phủ lông tơ cái cằm
của hòn đá mà những đứa trẻ mồ côi
đã chôn và một lần nữa
chôn.

Paul Celan, “Die Ewigkeiten,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: