Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đọc một nhà thơ Hy Lạp hậu kỳ” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Đọc một nhà thơ Hy Lạp hậu kỳ

Vào những ngày mà sự sụp đổ của họ là chắc chắn –
Tiếng khóc người chết đã bắt đầu trên những bức tường –
Người Troia sửa lại từng mảnh, từng mảnh
Trên những cánh cổng gỗ ba cánh, từng mảnh.
Và bắt đầu có can đảm và hy vọng.

Người Troia cũng vậy.

Bertolt Brecht, “Bei der Lektüre eines spätgriechischen Dichters” (1953).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 4, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: