Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Ban đêm” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

May 14, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Chờ đợi” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

March 3, 2017 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Quốc tế ngữ” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

September 25, 2016 · 3 Comments

Truyện ngắn: “Hai người phụ nữ” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

July 14, 2016 · 2 Comments

Truyện ngắn: “Vua Na Uy” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

June 24, 2016 · 2 Comments

Truyện ngắn: “Ở một nơi xa xôi vào một thời gian khác” – Amos Oz

Amos Oz (1939–) là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm … Continue reading

June 9, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “My Curls Have Blown All the Way to China” – Amos Oz

Amos Oz là nhà văn người Israel và giáo sư ngành văn học Hebrew tại Đại học Ben-Gurion. Ông được trao giải Goethe năm 2005, giải Heinrich Heine năm 2008, … Continue reading

September 16, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.