Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồi Giấm” – Colm Tóibín

Colm Tóibín (1955–) là nhà văn người Ireland và tác giả của mười cuốn tiểu thuyết. Ông là giáo sư hàm Irene and Sidney B. Silverman ngành nhân văn học … Continue reading

March 21, 2022 · Leave a comment

“Bố & con” – Colm Tóibín

Colm Tóibín (1955–) là nhà văn người Ireland và tác giả của mười cuốn tiểu thuyết. Ông là giáo sư hàm Irene and Sidney B. Silverman ngành nhân văn học … Continue reading

November 12, 2021 · Leave a comment

“Những chuyện từ sông L.A.” – Colm Tóibín

Colm Tóibín (1955–) là nhà văn người Ireland và tác giả của mười cuốn tiểu thuyết. Ông là giáo sư hàm Irene and Sidney B. Silverman ngành nhân văn học … Continue reading

January 13, 2021 · Leave a comment

Colm Tóibín: Những câu chuyện

Colm Tóibín (1955–) là nhà văn người Ireland và giáo sư nhân văn học tại Đại học Columbia. Cuốn sách mới nhất của ông là On Elizabeth Bishop (Princeton University … Continue reading

July 22, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Sleep” – Colm Tóibín

Colm Tóibín (1955–) là nhà văn người Ireland và giáo sư nhân văn học tại Đại học Columbia. Cuốn sách mới nhất của ông là On Elizabeth Bishop (Princeton University Press, … Continue reading

June 4, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “A Journey” – Colm Tóibín

Colm Tóibín là nhà văn người Ireland và giáo sư nhân văn học tại Đại học Columbia. Truyện ngắn “A Journey” được in trong tập Mothers and Sons (Picador, 2006). … Continue reading

April 5, 2016 · 1 Comment

Truyện ngắn: “The Journey to Galway” – Colm Tóibín

Colm Tóibín là nhà văn người Ireland và giáo sư nhân văn học tại Đại học Columbia. Truyện ngắn “The Journey to Galway” được in trong tập All Over Ireland: … Continue reading

December 20, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.