Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một thợ bánh lướt qua” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại … Continue reading

November 19, 2019 · Leave a comment

“Tôi bước ra khỏi nghĩa trang” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

September 27, 2019 · Leave a comment

“Người đàn ông trên cầu thang thoát hiểm” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

August 14, 2019 · Leave a comment

“Xa lạ hơn vào ban đêm” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

October 1, 2018 · Leave a comment

“Bạn tôi không được chôn” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

June 18, 2018 · Leave a comment

“Gửi thơ” – Edward Hirsch

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

April 23, 2017 · Leave a comment

Đọc một bài thơ như thế nào

Edward Hirsch là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Sinh năm 1950 ở Chicago, ông lấy bằng tiến sĩ ngành văn học dân gian tại Đại học Pennsylvania … Continue reading

October 10, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.