Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giấc mơ” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 5, 2018 · 1 Comment

“Một người bạn cất tiếng” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 11, 2017 · Leave a comment

“Một ngôi nhà trên dãy Sabine” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 4, 2017 · Leave a comment

“Một bó hoa trong cốc” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 3, 2017 · Leave a comment

“Người đàn bà với con chó trong lòng” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 2, 2017 · Leave a comment

“Người đàn bà và người đàn ông đứng bên cây mận” – John Berger

John Berger sinh năm 1926 ở London. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách “sáng tạo trong hình thức và sâu rộng trong cái nhìn lịch sử và chính … Continue reading

November 2, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.