Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đây không phải là một bài thơ” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

February 1, 2021 · Leave a comment

“Nighthawks, 1942 của Edward Hopper” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

July 2, 2020 · Leave a comment

“Quá trẻ để cưới nhưng không quá trẻ để chết” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

October 5, 2018 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Bà đâu rồi?” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

July 5, 2018 · 2 Comments

“Đây là mùa” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

March 10, 2017 · Leave a comment

“Người tự sát” – Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates (1938–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu năm 1970, giải Rea cho … Continue reading

November 23, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.