Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phúng dụ xuân” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường … Continue reading

May 11, 2021 · Leave a comment

“Bạn muốn có một đời sống xã hội, với bạn bè” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường … Continue reading

April 9, 2020 · Leave a comment

“Ngạn ngữ” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường … Continue reading

August 30, 2019 · Leave a comment

“Những biến tấu trên một chủ đề của William Carlos Williams” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường … Continue reading

November 4, 2018 · Leave a comment

“Một con tàu có thể che một con tàu khác” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường phái New … Continue reading

June 29, 2018 · Leave a comment

“Gửi em” – Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường phái New … Continue reading

March 19, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.