Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu như muối” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

July 5, 2020 · Leave a comment

“Giấc mơ đơn độc” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

February 23, 2020 · Leave a comment

“Những bức vẽ tưởng tượng” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

February 8, 2020 · Leave a comment

“Trong tháng Mười một” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

November 12, 2017 · 1 Comment

“Thi thoảng, khi ánh sáng” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

January 6, 2017 · Leave a comment

“Khi tôi được hỏi” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và di cư đến Mỹ năm 15 tuổi. Là tác giả của bảy tập thơ, bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

December 7, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.