Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Lisel Mueller

“Trong tháng Mười một” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

November 12, 2017 · 1 Comment

“Thi thoảng, khi ánh sáng” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh năm 1924 ở Hamburg, Đức và đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

January 6, 2017 · Leave a comment

“Khi tôi được hỏi” – Lisel Mueller

Lisel Mueller sinh ra ở Đức năm 1924 và đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1975, giải Sách Quốc gia cho thơ năm 1981, … Continue reading

December 7, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.