Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dừng chân bên rừng một buổi chiều tuyết” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

January 1, 2023 · Leave a comment

“Lửa và băng” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

July 25, 2021 · Leave a comment

“Màu xanh vụn vặt” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

March 27, 2020 · Leave a comment

“Không xa cũng không sâu” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

March 10, 2020 · Leave a comment

“Quen với bóng đêm” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

July 30, 2019 · Leave a comment

“Có vàng nào ở được đây” – Robert Frost

Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth … Continue reading

March 26, 2019 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.