Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhân được hỏi làm một bài thơ thời chiến” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923. Nhân được hỏi làm một bài thơ thời … Continue reading

May 4, 2022 · Leave a comment

“Đảo hồ Innisfree” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923. Đảo hồ Innisfree Tôi sẽ dậy và đi … Continue reading

July 21, 2021 · Leave a comment

“Aedh ước có tấm vải của bầu trời” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923. Aedh ước có tấm vải của bầu trời … Continue reading

June 13, 2021 · Leave a comment

“Bên vườn liễu xanh” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923. Bên vườn liễu xanh Bên vườn liễu xanh … Continue reading

May 17, 2021 · Leave a comment

“Nàng tiên cá” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923. Nàng tiên cá Nàng tiên cá tìm thấy … Continue reading

August 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.