Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một phi công Ái Nhĩ Lan thấy trước cái chết của mình” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923.

Một phi công Ái Nhĩ Lan thấy trước cái chết của mình

Số phận mình tôi sẽ gặp tôi biết
Ở đâu đó giữa những đám mây cao;
Những người tôi chống lại tôi không ghét,
Những người tôi bảo vệ tôi không yêu;
Xứ của tôi là Kiltartan Cross,
Đồng bào tôi là dân nghèo Kiltartan,
Không kết cục nào có thể mang mất mát,
Hay làm họ hạnh phúc được hơn.
Không luật lệ nào ra lệnh tôi chiến đấu,
Hay chính khách, hay những đám đông reo,
Một thôi thúc đơn độc của vui sướng
Đưa tôi đến tù mù của mây treo;
Tôi cân tất cả và suy đo tất cả,
Những năm tới như một giấc mộng thinh,
Một làn hơi tan những năm từng đã
So với sự sống này, sự hy sinh.

W. B. Yeats, “An Irish Airman Foresees His Death,” The Wild Swans at Coole (Macmillan, 1919).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 24, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: