Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Aedh ước có tấm vải của bầu trời” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923.

Aedh ước có tấm vải của bầu trời

Giá anh có tấm vải thêu trời có,
Ánh sáng vàng ánh sáng bạc dệt nên,
Tấm vải xanh và u mờ, không tỏ
Của ánh sáng và chạng vạng và đêm,
Anh sẽ trải nó dưới chân em bước:
Nhưng anh, nghèo, chỉ có những ước mơ;
Anh đã trải những giấc mơ anh dưới chân em bước;
Xin bước nhẹ bởi em bước lên những giấc anh mơ.

W. B. Yeats, “Aedh Wishes for the Cloths of Heaven,” The Wind Among the Reeds (Elkin Mathews, 1899).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 13, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: