Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhân được hỏi làm một bài thơ thời chiến” – W. B. Yeats

W. B. Yeats (1865–1939) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Ireland. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1923.

Nhân được hỏi làm một bài thơ thời chiến

Tôi nghĩ tốt hơn trong những thời buổi như vầy
Một nhà thơ nên giữ miệng im lặng, bởi lẽ
Chúng ta không có tài làm chính khách hiểu chuyện;
Anh ta đã có đủ việc, người có thể giải khuây
Cho một thiếu nữ trong sự biếng lười của tuổi trẻ
Hay một ông già trong một đêm đông đến.

W. B. Yeats, “On being asked for a War Poem,” The Wild Swans at Coole (Cuala Press, 1917).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 4, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: