Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồng hồ đeo tay” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Đồng hồ đeo tay

Miễn là có một, hai, hoặc ba con kiến trong đồng hồ đeo tay của chúng ta thì mọi thứ đều tốt đẹp và chẳng có gì đe dọa thời gian của chúng ta. Tệ nhất là chiếc đồng hồ được đem đi làm sạch, điều dẫu sao cũng là vô nghĩa. Một khi kiến đã ​​làm tổ thì chẳng có cách nào tiêu diệt được. Chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đỏ và rất phàm ăn.

Một thời gian sau chúng bắt đầu sinh sôi nhanh chóng. Có thể nói một cách hình tượng rằng chúng ta không còn đeo trên cổ tay một chiếc đồng hồ nữa, mà một gò đất. Công việc của những cái hàm tham lam chúng ta tưởng là những tiếng tích tắc.

Kiến cướp bóc các tĩnh mạch của chúng ta để tìm kiếm thức ăn. Vào buổi tối từ những nếp gấp vải lanh chúng ta giũ ra những quả cầu máu đỏ.

Khi công việc của kiến ​​đã hoàn thành chiếc đồng hồ thường dừng lại. Nhưng nó có thể được trao cho những đứa con. Trong trường hợp đó mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

Zbigniew Herbert, “Wristwatch,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).

Copyright © 1969 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 3, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: