Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở bãi thử bom” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

November 10, 2020 · Leave a comment

“Cái hang của chúng tôi” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

April 3, 2020 · Leave a comment

“Hỏi tôi” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

August 18, 2019 · Leave a comment

“Nhớ” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

July 3, 2018 · 1 Comment

“Phải” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

August 17, 2017 · Leave a comment

“Đi qua bóng tối” – William Stafford

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ … Continue reading

January 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.