Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hỏi tôi” – William Stafford

William Stafford.jpg

William Stafford (1914–1993) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1963 và huân chương Robert Frost năm 1993, và được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1970–1971. Ông là cha của nhà thơ Kim Stafford.

Hỏi tôi

Đôi khi khi dòng sông đóng băng hãy hỏi tôi
những lỗi lầm gì mà tôi phạm phải. Hỏi tôi liệu
những gì tôi đã làm có phải là đời mình. Những
người khác đã chầm chậm đi vào trong
ý nghĩ của tôi, và một số đã người đã cố giúp đỡ
hoặc làm hại: hãy hỏi tôi tình yêu hay nỗi hận
sâu đậm nhất của họ đã tạo nên khác biệt gì.

Tôi sẽ lắng nghe những gì bạn nói.
Bạn và tôi có thể quay đầu và nhìn
vào dòng sông im lìm và đợi. Chúng ta biết
là dòng chảy ở đó, ẩn giấu; và có
những đến và đi cách đây hàng ngàn dặm
giữ cho sự tĩnh lặng ngay trước mắt chúng ta.
Những gì dòng sông nói, đó là lời tôi nói.

William Stafford, “Ask Me,” Stories That Could Be True (Harper & Row, 1977).

Copyright © 1977 by William Stafford | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 18, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: