Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những giới hạn” – Jorge Luis Borges


JLB

Borges in Paris in 1979 | Photo by Ulf Andersen/Getty Images

Jorge Luis Borges (1899–1986) là nhà văn và nhà thơ người Argentina.

Những giới hạn

Có một dòng của Verlaine tôi sẽ không nhớ lại.
Có một con phố gần đã bị cấm những bước chân tôi,
Có một tấm gương đã nhìn tôi lần cuối,
Có một cánh cửa tôi đã đóng đến tận cùng thế giới,
Trong các cuốn trong thư viện của tôi (tôi đang nhìn chúng)
Có những cuốn tôi sẽ không mở ra lần nữa.
Mùa hè này tôi sẽ tròn năm mươi;
Cái chết đang ăn mòn tôi, không nghỉ.

Jorge Luis Borges, “Límites,” El hacedor (Emecé Editores, 1960).

Copyright © 1960 by Jorge Luis Borges | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 21, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: