Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tour nghe ý kiến” – John Ashbery

john ashbery

Photo by Giovanni Giovannetti/Effigie/Writer Pictures

John Ashbery (1927–2017) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1956, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1976, giải Pulitzer cho thơ năm 1976, giải Bollingen năm 1984, huân chương Robert Frost năm 1995, giải thơ Griffin quốc tế năm 2008, và Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2011.

Tour nghe ý kiến

Chúng ta đang tranh luận xem liệu NBC
có tốt hơn CBS không. Tôi nói CBS
vì nó nhỏ hơn và phải nỗ lực hơn
để làm hài lòng khán giả. Bạn không
thích cả hai đến thế nhưng ưa
những công ty độc lập nhỏ hơn.
Đúng lúc ấy một trận tuyết lở bay
trên đầu, ánh sáng xanh trên nền
tím quyết của bầu trời. Chúng ta
bắt đầu chụp lấy đồ đoàn nhưng
đã quá muộn. Chúng ta chuyển cảnh…

Và ở một kỷ nguyên khác các cuộc cách mạng
được chấm dứt bởi những người nông dân,
hợp tác cùng với tá điền
và các tầng lớp giác ngộ. Tất cả
đều được lợi thế nào đó. Đấy là
tất cả những gì tôi phải nghe.
Sao cũng được…

John Ashbery, “Listening Tour,” Breezeway: New Poems (Ecco, 2015).

Copyright © 2015 by John Ashbery | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 11, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: