Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hậu từ” – Jeffrey Harrison

maple flowers.jpg

Jeffrey Harrison (1957–) là tác giả của năm tập thơ—The Singing Underneath (1988), Signs of Arrival (1996), Feeding the Fire (2001), Incomplete Knowledge (2006), và gần đây nhất là Into Daylight (Tupelo Press, 2014). Thơ của ông có mặt trên The New RepublicThe New YorkerThe NationPoetryThe Yale ReviewAmerican Poetry ReviewThe Paris Review, cùng nhiều ấn phẩm khác.

Hậu từ

Cành cây phong bị cắt
bởi trận bão tháng Mười hai
vẫn nở hoa tháng Năm
nơi nó nằm trên mặt đất,

chùm tua đỏ một lời nhắn
từ thế giới bên kia,
như lá thư đến nơi
khi người viết đã qua đời.

Jeffrey Harrison, “Afterword,” The New York Times Magazine (October 18, 2015). This poem was included in The Best American Poetry 2016.

Copyright © 2015 by Jeffrey Harrison | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 28, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: