Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Jesse về nhà mùa hè này,” – Albert Goldbarth

Albert Goldbarth.jpg

Photo by Michael Pointer

Albert Goldbarth (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ vào các năm 1991 và 2001.

Jesse về nhà mùa hè này,

trồng những hàng cây chắn gió
trên cánh đồng Kansas của cha mẹ anh.
Anh đã mệt, tất nhiên, nhưng tự tin
rằng anh bận làm điều đúng đắn.

Còn cơn gió?
Nó bắt đầu từ những rặng núi băng
trên vệ tinh xa nhất của Pluto,
và đi đến Trái đất,
nơi nó đập hết sức vào vùng Đại Bình nguyên,
và đón mỗi bí mật mà con người thở than
trên đường đi qua những dặm vắng,
và đôi khi giữa đêm bạn có thể nghe thấy nó chơi cây

như một chiếc harmonica.

Albert Goldbarth, “Jesse Is Back This Summer,” The Loves and Wars of Relative Scale (Lost Horse Press, 2017). This poem was first published in december magazine (Vol. 27.1, 2016).

Copyright © 2016 by Albert Goldbarth | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: