Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kẻ chinh phạt” – W. S. Merwin

William the Conqueror.jpg

Statue of William the Conqueror in Falaise, his birthplace | Photo by Ferne Arfin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Kẻ chinh phạt

Khi họ bắt đầu mặc áo quần của ngươi
những giấc mơ của họ có trở nên giống ngươi
họ sẽ trông giống ai

khi họ bắt đầu nói thứ ngôn ngữ của ngươi
họ có nói cái ngươi nói không
họ là ai trong từ ngữ của ngươi

khi họ bắt đầu dùng thứ tiền tệ của ngươi
họ có cần những thứ ngươi cần không
hay là những thứ ấy thay đổi

khi họ phải thờ phụng các vị thần của ngươi
ngươi có biết họ cầu nguyện với ai
ngươi có biết ai đang cầu nguyện không

cho ngươi không còn ở đó

W. S. Merwin, “Conqueror,” The Rain in the Trees (Alfred A. Knopf, 1988). This poem was first published in The Paris Review (Issue 105, Winter 1987).

Copyright © 1987 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 2, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: