Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vô đề” – James Baldwin

James Baldwin.jpg

James Baldwin in France, 1970 | Photo by Guy Le Querrec/Magnum

James Baldwin (1924– 1987) là một nhà văn và nhà phê bình xã hội người Mỹ. Các tác phẩm về đề tài chủng tộc, giới tính, và sự phân chia giai cấp trong xã hội Mỹ của ông đã đưa ông trở thành một tiếng nói quan trọng, nhất là trong phong trào dân quyền những năm 1950 và 1960.

Vô đề

Chúa,
            khi người gửi cơn mưa xuống
            nghĩ về nó, làm ơn,
            chỉ một chút?
Đừng
            để bị cuốn đi
            bởi âm thanh của dòng nước đổ,
            thứ ánh sáng diệu kỳ
            trên mặt nước đổ.
Tôi
            ở dưới dòng nước đó.
            Nó đổ với một lực lớn
            và ánh sáng
Làm
            tôi mù trước ánh sáng.

James Baldwin, “Untitled,” Jimmy’s Blues and Other Poems (Beacon Press, 2014).

Copyright © 2014 The James Baldwin Estate | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 3, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: