Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi sẽ trở lại” – Pablo Neruda

Pablo-Neruda.jpg

Pablo Neruda (1904–1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục.”

Tôi sẽ trở lại

Vào một lúc khác, đàn ông hay đàn bà, người lữ hành,
sau này, khi tôi không còn sống,
hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi
giữa đá và đại dương,
trong ánh sáng bão bùng
trong bọt biển.
Hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi,
bởi vì tôi sẽ trở lại đây mà nói không gì,
không giọng nói, không miệng, thuần khiết,
tôi sẽ trở lại đây làm dòng chảy
của nước, của
trái tim hoang dại của nó,
ở nơi đây tôi sẽ lạc và được tìm thấy:
ở nơi đây tôi có lẽ sẽ là đá và sự im lặng.

Pablo Neruda, “Yo volveré,” Las piedras de Chile, 1959-1961 (Editorial Losada, 1961).

Copyright © 1961 by Pablo Neruda | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 31, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: