Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vài lời cuối” – Mark Strand

Man in a Bowler Hat

Excerpt from Man in a Bowler Hat, 1964 by Rene Magritte

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Vài lời cuối

1

Để một cây kim chui được qua một con lạc đà còn dễ hơn là
Để một gã nghèo đi được vào một người đàn bà có của.
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

2

Cuối cùng, bạn lướt ra ngoài, để cánh cửa
Đóng sầm vào ý nghĩ gần đây nhất. Nó là gì ấy nhỉ?
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

3

“Sơ suất” là mùi nước hoa tôi thích.
Ồ fedora. Fedora. Nếu bạn muốn một chút,
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

4

Xương trâu, thỏ lúc hoàng hôn,
Gió và kẻ kép của nó, cái cây, thị trấn…
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

5

Nếu bạn nghĩ những điều tốt đẹp đang đến
Và thế giới sẽ được cải thiện, thì đừng nín thở.
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

6

Anh kia, sao anh hỏi đây có phải thung lũng
Của màu xanh bất tận, và chúng ta là tù nhân của nó?
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

7

Đời là một giấc mộng không bao giờ được nhớ khi người ngủ tỉnh dậy.
Nếu không hiểu được điều này, hỡi Đấng Vĩ đại,
Cứ đến nghĩa địa và hỏi mà xem.

Mark Strand, “Some Last Words,” Blizzard of One: Poems (Knopf, 1998). This poem was first published in The New Yorker (May 29, 1995 Issue).

Copyright © 1998 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: