Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bên hạt mưa đá” – Paul Celan

Celan-Lestrange

Etching by Gisèle Celan-Lestrange

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bên hạt mưa đá

Bên hạt mưa đá, trong
lõi-
ngô hoại, ở nhà,
ngoan ngoãn với những vì sao tháng Mười một
muộn, cứng:

vào sợi tim đan
những cuộc trò chuyện của giun—:

một sợi gân, từ đó
vút mũi-tên-văn của mi,
Cung thủ.

8 tháng 11, 1963

Paul Celan, “Beim Hagelkorn,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: