Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trốn tìm 1933” – Galway Kinnell

hide and seek 1933

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982).

Trốn tìm 1933

Có lần khi chúng tôi đang chơi
trốn tìm và đã đến lúc phải
về nhà, các bạn còn lại bỏ
cuộc chơi trước khi nó kết thúc
và quên mất tôi còn đang trốn.
Tôi đứng nấp như một vấn đề
danh dự cho đến khi trăng mọc.

Galway Kinnell, “Hide-and-Seek 1933,” Strong Is Your Hold (Houghton Mifflin Harcourt, 2006). This poem was included in The Best American Poetry 2007.

Copyright © 2006 by Galway Kinnell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 25, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: