Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Mùa xuân có lẽ giống như một bàn tay]” – E. E. Cummings

Sprig of flowering almond in a glass

Sprig of Flowering Almond in a Glass, 1888 by Vincent van Gogh

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

*

Mùa xuân có lẽ giống như một bàn tay
(thò cẩn thận
ra từ Hư không)sắp xếp
một ô cửa sổ,mà mọi người nhìn vào(trong khi
người ta nhìn chằm chằm
sắp đặt và thay đổi đặt
cẩn thận ở kia một vật
lạ và ở đây một thứ quen)và

cẩn thận thay đổi mọi thứ

mùa xuân có lẽ giống như một
Bàn tay trong một ô cửa sổ
(cẩn thận dịch
đi dịch lại những thứ Mới và
Cũ,trong khi
người ta nhìn chằm chằm cẩn thận
dịch có lẽ một
tẹo hoa ở đây đặt
một phân không khí ở kia)và

không làm vỡ thứ gì.

E. E. Cummings, “[Spring is like a perhaps hand],” & (self-published, 1925).

Copyright © 1925 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Bản dịch này cũng được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 4 (9 tháng 2, 2020).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 5, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: