Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: E. E. Cummings

“[đã thật lâu kể từ khi tim tôi ở bên trái tim em]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * đã thật lâu kể từ khi tim tôi ở bên trái tim … Continue reading

November 11, 2019 · Leave a comment

“[em nói Có]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * em nói Có thứ gì dù sống hay chết lại đẹp hơn … Continue reading

October 14, 2019 · Leave a comment

“[Em mệt rồi]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * Em mệt rồi, (Tôi nghĩ) Với câu đố triền miên của sống … Continue reading

July 25, 2019 · Leave a comment

“[bởi cảm giác là điều trước hết]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * bởi cảm giác là điều trước hết nên ai lưu tâm tới … Continue reading

July 23, 2019 · Leave a comment

“[ở đâu đó tôi chưa từng đến,thật háo hức đằng sau]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * ở đâu đó tôi chưa từng đến,thật háo hức đằng sau mọi … Continue reading

July 16, 2019 · Leave a comment

“[tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. * tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ và dày hơn sự lãng quên … Continue reading

October 7, 2018 · Leave a comment

“anh chạm nhé chàng nói” – E. E. Cummings

E. E. Cummings (1894–1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. anh chạm nhé chàng nói anh chạm nhé chàng nói (em hét đấy … Continue reading

September 15, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.