Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: E. E. Cummings

“[ai mà biết mặt trăng có phải]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 19, 2020 · Leave a comment

“[bất chấp tất cả mọi thứ]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 8, 2020 · Leave a comment

“[tôi thích thân mình tôi khi nó ở bên thân]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 1, 2020 · Leave a comment

“[tôi mang tim em theo tôi(tôi mang nó trong]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

February 6, 2020 · Leave a comment

“[đã thật lâu kể từ khi tim tôi ở bên trái tim em]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

November 11, 2019 · Leave a comment

“[em nói Có]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

October 14, 2019 · Leave a comment

“[Em mệt rồi]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

July 25, 2019 · Leave a comment

“[bởi cảm giác là điều trước hết]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

July 23, 2019 · Leave a comment

“[ở đâu đó tôi chưa từng đến,thật háo hức đằng sau]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

July 16, 2019 · Leave a comment

“[tình yêu mỏng hơn nỗi nhớ]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

October 7, 2018 · Leave a comment

“anh chạm nhé chàng nói” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

September 15, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.