Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Cô ơi,tôi sẽ chạm cô bằng tâm trí]” – E. E. Cummings

Modigliani nude

Reclining Nude on White Pillow, 1917 by Amedeo Modigliani

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

*

Cô ơi,tôi sẽ chạm cô bằng tâm trí.
Chạm cô và chạm và chạm
cho đến khi bất ngờ
cô cho tôi một nụ cười,e thẹn tục tĩu

(cô ơi tôi sẽ
chạm cô bằng tâm trí.)Chạm
cô,đó là tất cả,

khẽ khàng và cô sẽ hoàn toàn trở thành
với sự nhẹ nhàng khôn xiết

bài thơ mà tôi không viết.

E. E. Cummings, “[Lady,i will touch you with my mind],” Etcetera: The Unpublished Poems (Liveright, 1983).

Copyright © 1983 by the Trustees for the E. E. Cummings Trust | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: