Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[khi chúa quyết định tạo]” – E. E. Cummings

cummings

Photo by Bettmann/Getty Images

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

*

khi chúa quyết định tạo
ra mọi thứ ngài hít một
hơi lớn hơn một chiếc lều rạp xiếc
và mọi thứ bắt đầu

khi con người quyết tâm hủy diệt
chính mình anh ta lấy cái đã
của sẽ và chỉ tìm tại sao
nghiền nó thành bởi lẽ

E. E. Cummings, “[when god decided to invent],” 1 x 1 (Henry Holt, 1944).

Copyright © 1944 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: