Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Báo cáo từ thiên đường” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Báo cáo từ thiên đường

Ở thiên đường tuần làm việc cố định ba mươi giờ
lương cao hơn giá cả đều đặn giảm
lao động chân tay không mệt (do bớt lực hút)
bổ củi không vất hơn là đánh chữ
hệ thống xã hội ổn định và giới cai trị sáng suốt
thực sự ở thiên đường khấm khá hơn bất kỳ quốc gia nào

Lúc đầu nó được cho là khác
các vòng tròn sáng các dàn đồng ca và các mức trừu tượng
nhưng họ không thể tách chính xác
linh hồn khỏi cơ thể nên nó sẽ đến đây
với một giọt mỡ với một sợi cơ
họ phải đối mặt với những hệ quả
trộn một hạt của cái tuyệt đối với một hạt đất sét
một lần nữa rời xa giáo lý lần rời xa cuối cùng
chỉ có John thấy trước: người sẽ phục sinh trong thân xác

ít người trông thấy Chúa
ngài chỉ dành cho những người có trăm phần linh khí
những người còn lại nghe thông cáo về phép màu và lũ lụt
rồi một ngày tất cả sẽ thấy Chúa
không ai biết khi nào nó xảy ra

Còn bây giờ vào mỗi trưa thứ Bảy
những chiếc còi lại hú ngọt ngào
và các nhà vô sản của thiên đường bước ra từ các nhà máy
lúng túng cắp cánh họ dưới nách như những cây vĩ cầm

Zbigniew Herbert, “Report from Paradise,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).

Copyright © 1969 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: