Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hào quang tro” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Hào quang tro

Hào quang tro đằng sau
những bàn tay thắt run rẩy
của người ở ba đường.

Một thời Pôn-tích, ở đây,
một giọt, trên
lưỡi bánh lái chết chìm,
sâu
trong lời thề hóa đá
nó rù lên.

(Trên sợi dây hơi thở
thẳng đứng, hồi đó,
cao hơn trên cao,
giữa hai nút nỗi đau, trong khi
trăng Tác-ta
loáng trèo lên đến chúng ta,
tôi đã đào tôi vào người và vào người.)

Hào quang
tro đằng sau
mi những bàn tay
ba đường.

Cái gieo trước mi, từ phía
Đông, khủng khiếp.

Không ai
làm chứng cho
kẻ làm chứng.

15 tháng 12, 1964

Paul Celan, “Aschenglorie,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 19, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: