Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Radix, matrix” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Radix, matrix

Như người ta nói với đá, như
người,
với tôi từ vực, từ
một quê nhà, đã-hóa-
chị-em, quăng-
tới, người,
người tiền-thời-gian tôi,
người với tôi trong hư vô của một đêm,
người trong cái nhưng-đêm đã-
gặp, người
nhưng-người –:

Hồi đó, khi tôi không ở đó,
hồi đó, khi người
đo bước cánh đồng, một mình:

Ai,
ai đó, cái
nòi đó, cái bị giết đó, cái
đứng đen vào trời:
cọc và hòn –?

(Rễ.
Rễ của Abraham. Rễ của Jesse. Rễ của
không-ai – ồ
của chúng ta.)

Phải,
như người ta nói với đá, như
người
bằng tay tôi nắm
vào đó và vào hư vô, là
vậy, cái ở đây:

đất màu này
cũng há,
hướng-xuống
này
là một trong những ngọn
nở dại.

Paul Celan, “Radix, Matrix,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: