Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vào còi sương” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Vào còi sương

Miệng trong tấm gương ẩn,
đầu gối trước cột kiêu hãnh,
bàn tay với chấn song:

hãy đưa cho các người bóng tối,
nói tên ta,
dẫn ta tới anh ta.

Paul Celan, “Ins Nebelhorn,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1950 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 25, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: