Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hạt và vụn” – Hoa Nguyen

Hoa Nguyen sinh năm 1967 ở Vĩnh Long và đến Mỹ từ khi mười tám tháng tuổi. Bà là tác giả của sáu tập thơ, gần đây nhất là A Thousand Times You Lose Your Treasure (Wave Books, 2021). Bà hiện sống ở Toronto và là giảng viên tại Khoa Văn học Anh, Đại học Ryerson.

Hạt và vụn

   phải một mise en scène nổi tiếng
“ngày tôi còn là một cô bé thơ”

angle trông rất giống angel
   và ngược lại

   cái nằm đằng trước
  cầu vồng

  những cầu vồng
  ai quan tâm

vãi bài ca
clavichord nó

  tương lai không của chúng ta
để thấy   một cách dịu dàng

Hoa Nguyen, “Seeds and Crumbs,” A Thousand Times You Lose Your Treasure (Wave Books, 2021).

Copyright © 2021 by Hoa Nguyen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 17, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: