Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kinh cầu cho những người tóc húi” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Kinh cầu cho những người tóc húi

Túi áo bành tô của chúng tôi thì chứa đầy đại mạch—
Không bếp trên đường chạy, không trại hạ đất—
Chúng tôi đi nhanh và đột ngột trên tổ quốc.
Linh mục nằm chung hào với dân quê cục mịch.
Một dân tộc cơ hồ không diễu binh—trên đường núi—
Chúng tôi thấy mỗi ngày diễn ra những chiến thuật mới:
Chúng tôi cắt qua đám cương ngựa bằng mũi móc
Và lùa vào bộ binh địch những bầy gia súc
Rồi rút lui qua những hàng rào nơi cản được kỵ binh.
Cho đến khi, trên Đồi Giấm, cuộc mật nghị cuối cùng.
Ngàn người chết thành bậc, vung lưỡi liềm trước pháo.
Sườn đồi nhuốm đỏ, ướt trong cơn sóng vỡ.
Họ chôn chúng tôi không vải liệm hay quan tài
Và tháng Tám mộ chúng tôi đại mạch mọc ra ngoài.

Seamus Heaney, “Requiem for the Croppies,” Door into the Dark (Faber and Faber, 1969).

Copyright © 1962 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 22, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: