Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Anh, kẻ đã yêu tôi” – Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 ở Moskva, con gái của một giáo sư nghệ thuật và một nghệ sĩ piano. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1910 và kết hôn với nhà thơ Sergei Efron năm 1912. Năm 1917 Efron gia nhập lực lượng Bạch vệ và trong khoảng thời gian hai người bị chia cắt trong cuộc nội chiến Nga, Tsvetaeva đã có những mối tình ngắn ngủi với Osip Mandelstam và Sofia Parnok. Năm 1922 bà đoàn tụ với Efron ở Berlin, rồi chuyển tới Praha và định cư ở Paris năm 1925 cho đến khi trở về Moskva năm 1939. Năm 1941 Sergei Efron bị hành hình; Tsvetaeva tự vẫn.

Anh, kẻ đã yêu tôi

Anh, kẻ đã yêu tôi bằng giả dối
Của sự thật – và sự thật của dối gian,
Anh, kẻ đã yêu tôi – yêu hơn mọi
Khoảng cách! Hơn cả mọi biên cương!

Anh, kẻ đã yêu tôi lâu hơn
Cả thời gian – anh phẩy tay và bỗng
Đột nhiên không còn yêu tôi nữa:
Đó là sự thật trong vỏn vẹn một dòng.

Marina Tsvetaeva, “Ты, меня любивший фальшью” (1923).

Nguyễn Huy Hoàng & Phạm Hà Anh dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: