Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đoàn thủy thủ dưới Hades” – Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (1900–1971) là nhà thơ người Hy Lạp. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1963.

Đoàn thủy thủ dưới Hades

          những kẻ ngốc, ăn đàn bò của Helios Hyperion;
          nên ngài tước khỏi họ ngày trở về.
                                                                —Odyssey

Bởi vẫn còn một chút lương khô
thật ngu dốt làm sao
chúng ta lên bờ ăn
đàn bò chậm của Mặt trời,

bởi mỗi con là một tòa lâu đài
mi sẽ phải chiến đấu
bốn mươi năm, cho đến khi
mi trở thành một anh hùng và một ngôi sao!

Trên mặt đất chúng ta đói,
nhưng khi chúng ta đã ăn ngon
chúng ta rơi xuống vùng thấp hơn
ngu si và thỏa mãn.

1931

George Seferis, “The Companions in Hades,” George Seferis: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1995).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 3, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: