Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Dịch thuật

Fernando Pessoa về dịch thuật

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông … Continue reading

September 14, 2017 · Leave a comment

David Bellos: Những gì người ta nói về dịch thuật

David Bellos (1945–) là giáo sư ngành văn học Pháp và văn học so sánh tại Đại học Princeton, nơi ông là giám đốc Chương trình Dịch thuật và Giao … Continue reading

January 25, 2017 · Leave a comment

Arthur Goldhammer: Về những rủi ro của dịch máy

Nguồn: Arthur Goldhammer, “Shitloads and zingers: on the perils of machine translation,” Aeon, 21 November, 2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Nhiều năm trước, trên một chuyến bay từ Amsterdam … Continue reading

November 22, 2016 · Leave a comment

Học nói tiếng Mỹ

Nguồn: Tim Parks, “Learning to Speak American,” Where I’m Reading From: The Changing World of Books (New York, NY: New York Review Books, 2015), pp. 195–200. Học nói tiếng Mỹ … Continue reading

October 30, 2016 · 2 Comments

Haruki Murakami nói về dịch thuật và Gatsby

Haruki Murakami (1949–) là nhà văn và dịch giả người Nhật Bản. Bài viết dưới đây là phần đầu của tiểu luận “As Translator, as Novelist: The Translator’s Afterword” của … Continue reading

October 4, 2016 · 3 Comments

“Dịch thuật là cái đe” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà văn người Chilê. Tiểu luận “La traducción es un yunque” được viết trong khoảng tháng 9/2002 đến tháng 1/2003 và in trong Bolaño, Entre paréntesis: … Continue reading

September 4, 2016 · 1 Comment

Về dịch thuật: Phỏng vấn Lydia Davis

Liesl Schillinger: Mỗi một hành động đọc là một hành động dịch. Khi ta, người đọc, tiếp thu một văn bản, ta tiếp nhận nó thông qua tấm lọc thế … Continue reading

June 16, 2016 · 5 Comments

Về giải thưởng dịch văn học ở Mỹ

Nguồn: Wechsler, Robert. Performing Without A Stage: The Art of Literary Translation. North Haven, Conn.: Catbird Press, 1998. 257–59. Giải thưởng là một cách để các dịch giả có được … Continue reading

February 22, 2016 · Leave a comment

Ra vẻ là dịch giả

Nguồn: Robinson, Douglas. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation. 2nd ed. London: Routledge, 2003. 149–51. Douglas Robinson là dịch giả tiếng Phần Lan và … Continue reading

February 21, 2016 · 4 Comments

Những câu hỏi đạo đức trong dịch văn học

Nguồn: Landers, Clifford E. “Appendix: Ethical Questions in Literary Translation.” Literary Translation: A Practical Guide. Clevedon: Multilingual Matters, 2001. 210–14. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Clifford E. Landers là giáo sư … Continue reading

January 30, 2016 · 1 Comment

Dịch thuật: khoa học hay “hoạt động thứ cấp”?

Susan Bassnett là nhà lý thuyết dịch và giáo sư ngành văn học so sánh tại Đại học Warwick. Trong số hơn 20 đầu sách của bà, Translation Studies (Nghiên … Continue reading

January 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.