Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carl Phillips

“Vì nó cảm giác như quyền lực” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

April 8, 2019 · Leave a comment

“Chúng ta rẽ ở đây” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

March 2, 2019 · Leave a comment

“Rockabye” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

June 2, 2018 · Leave a comment

“Vàng lá” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

April 16, 2018 · Leave a comment

“Chó trắng” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

November 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.