Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên một cánh đồng, lúc hoàng hôn” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

February 15, 2022 · Leave a comment

“Thiên nga đen trên nước, trong một cơn mưa nhỏ” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

March 2, 2020 · Leave a comment

“Tiếp tục cho đến khi chúng ta dừng lại” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

January 9, 2020 · Leave a comment

“Vì nó cảm giác như quyền lực” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

April 8, 2019 · Leave a comment

“Chúng ta rẽ ở đây” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

March 2, 2019 · Leave a comment

“Rockabye” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

June 2, 2018 · Leave a comment

“Vàng lá” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

April 16, 2018 · Leave a comment

“Chó trắng” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại … Continue reading

November 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.