Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng ta rẽ ở đây” – Carl Phillips

Phillips Carl.jpg

Carl Phillips, 2012 | Photo by Cybele Knowles

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Washington, St. Louis.

Chúng ta rẽ ở đây

Nếu chúng ta không phải mang sự thành thật vào đây
              thì sao mang nó, hay ít nhất tôi nghĩ
                            câu hỏi là vậy, mặc dù cái tôi nhớ
hơn là làm sao nó cứ vỡ ra—
              cái câu hỏi ấy—như những ngọn sóng,
                            vỗ bờ (một, rằng tôi sẽ bị trừng phạt,
hai, rằng đây chưa phải là hình phạt) mỗi ngọn sóng cuối cùng
              đều không thể phân biệt được với ngọn sóng trước.

Carl Phillips, “We Turn Here,” The American Poetry Review, Vol. 48, No. 2. (March/April 2019).

Copyright © 2019 by Carl Phillips | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: