Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên một cánh đồng, lúc hoàng hôn” – Carl Phillips

Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Washington, St. Louis.

Trên một cánh đồng, lúc hoàng hôn

Khi anh hỏi tôi còn yêu anh không, tôi đã không trả lời;

          nhưng dĩ nhiên, tôi còn yêu anh.

Đến lúc ấy, anh đã trở nên, giống cái vần giữa mất

          và nhất.

Carl Phillips, “In a Field, at Sunset,” Then the War: and Selected Poems, 2007-2020 (Farrar, Straus and Giroux, 2022). This poem was first published in Plume, Issue 101 (January 2020).

Copyright © 2019 by Carl Phillips | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 15, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: