Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các khuyến nghị thực tế trong trường hợp xảy ra thảm họa” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Các khuyến nghị thực tế trong trường hợp xảy ra thảm họa

Nó thường bắt đầu một cách vô hại với sự tăng tốc, thoạt tiên không ai chú ý, của vòng quay trái đất. Rời nhà lập tức và đừng mang theo bất cứ người thân nào. Lấy một số vật dụng thiết yếu. Đặt mình càng xa trung tâm càng tốt, gần rừng biển hoặc núi, trước khi cái chuyển động quay cuồng, mỗi lúc một dữ dội hơn, bắt đầu đổ vào giữa, gây ngạt thở trong các ghetto, tủ, hầm. Bám chặt vào chu vi ngoài. Cúi đầu xuống. Giữ hai tay luôn luôn rảnh. Chăm sóc các cơ chân.

Zbigniew Herbert, “Practical Recommendations in the Event of a Catastrophe,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).

Copyright © 1969 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 15, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: