Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

March 27, 2022 · Leave a comment

“Trục xuất” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

January 19, 2021 · Leave a comment

“Mưa” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

January 19, 2021 · Leave a comment

“Một nỗi đau ở được” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

October 24, 2020 · Leave a comment

“Người đàn bà vẽ trên lá” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

July 2, 2020 · Leave a comment

“Khoảnh khắc này” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

April 28, 2020 · Leave a comment

“Cách ly” – Eavan Boland

Eavan Boland (1944–2020) là nhà thơ người Ireland. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994 và giảng dạy tại Đại học Stanford từ năm 1996, nơi … Continue reading

March 25, 2020 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.