Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không nhà” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

April 13, 2020 · Leave a comment

“Chim chích” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

December 30, 2019 · Leave a comment

“Mùa xuân” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

April 4, 2018 · Leave a comment

“Cuộc vượt sông” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

December 23, 2017 · Leave a comment

“Đơn độc” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

November 17, 2017 · Leave a comment

“Vẫy chào tạm biệt” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

July 7, 2017 · Leave a comment

“Gelato” – Gerald Stern

Gerald Stern (1925–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1977, giải thơ Paterson năm 1992, giải thơ Ruth Lilly năm 1996, giải Sách Quốc … Continue reading

April 3, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.