Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ingeborg Bachmann

“Bóng hoa hồng bóng” – Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Viên năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu … Continue reading

December 18, 2020 · Leave a comment

“Trong cơn dông của hoa hồng” – Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Viên năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu … Continue reading

March 29, 2020 · Leave a comment

“Nói những điều tăm tối” – Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Viên năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu … Continue reading

March 17, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.